Workshop: Henkinen psykologia – ihmisen luova valoisuus

Luento ja workshop: HENKINEN PSYKOLOGIA – IHMISEN LUOVA VALOISUUS

Henkisyys ei ole mikään uskon asia, vaan ihmisenä olemisen tärkeä ulottuvuus, jonka voimme hyvin selkeästi tiedostaa. Henkisyydestämme käsin tarkastelemme maailmaa ja omaa itseämme, ja se yhdistää meidät myös muihin ihmisiin ja koko ihmiskuntaan. Psykologiassa on kuitenkin perinteisesti ollut vaikeata suhtautua ihmisen valoisaan henkisyyteen, varsinkin jos siihen sekoittuu dogmaattista uskonnollisuutta tai kuvitteellisia uskomuksia.

Kuitenkin kaikki luomakunnassa ja universumissa on tehty valosta. Ihminen on tietysti osa luomakuntaa ja lähtemättömästi ”upotettu” universumiin. Siten on täysin järkevää ajatella, että ihmisen sisäisyydessäkin on valoa. Sisäinen valoisuus on jotain hyvin käytännöllistä, kuitenkin usein puolustaudumme sitä kauheaa ajatusta vastaan, että olisimme hyviä ja taitavia yksilöitä! Olemme itse asiassa tosi hyviä peittämään hyvyyttämme ja osaamistamme. Joskus tuntuu siltä, ettemme salli itsemme onnistua tai löytää hyviä ratkaisuja.

Sana ”henkinen” putkahtaa keskusteluun useimmiten silloin kun halutaan painottaa, että jokin asia, tapahtuma tai ihmisen ulottuvuus on tärkeä, arvokas ja oleellinen. Taide on ”henkistä ja sivistävää toimintaa” ja juhlapuheissa piirretään kuva kansan tai kansanryhmän ”henkisestä tehtävästä”. Filosofisessa ja ideologisessa puheessa keskustellaan ”ihmisen henkisyydestä”, usein määrittelemättä tarkemmin miten esimerkiksi henkinen ja psyykkinen eroavat toisistaan. Myös uskonnollisissa yhteyksissä menevät sanat kuten henkinen ja hengellinen usein sekaisin. Voidaan puhua Jumalasta ”henkisenä olentona”, mutta epämääräiseksi jää, millä tavalla ihminen (”henkilö”) on mahdollisesti myös aidosti ”henkinen”. Vai olemmeko kaikki vain ”psyykelöitä”?

Tony Dunderfeltin esittelee uudessa kirjassaan ”Valoisaksi – Henkisen psykologian opas” kokonaisvaltaisen ns. aureettisen psykologian, josta käsin voidaan luoda uusia käytännön sovellutuksia suomalaiseen terveydenhoitoon, kasvatukseen, psykoterapiaan ja työelämään.

Ihmisen aureettinen ulottuvuus asettuu Tonyn mukaan psyykkisen ja hengellisen välimaastoon. Se kuvaa ihmisen luovaa, auttavaa ja valoisaa alitajuntaa tai ”ylitajuntaa”. Jokainen ihminen käy omaa henkisen kehityksen tietään. Sen perimmäisenä tarkoituksena on luoda yhteys omaan sisäiseen valoisuuteensa. Tämä tie ei yleensä kulje kommelluksitta, koska elämä on monimutkaista ja seurassa on aina mukana muita ihmisiä. Kannattaa siis tutustua sekä omiin varjoihinsa että luovaan valoonsa.

Luennollaan Tony avaa ihmisen aureettisen ulottuvuuden käsitettä ja hänen workshopissaan pääsemme tutustumaan aiheeseen syvemmin ja omakohtaisesti.

Tony Dunderfelt on yksi Suomen suosituimmista psykologeista. Hän on yli kolmekymmenen vuoden ajan puhunut ja kirjoittanut monipuolisesti ihmisen henkisestä kasvusta, rakkauden psykologiasta ja hyvän yhteistyön avaimista. Tony toimii myös asiantuntijana monissa televisio-ohjelmissa.

www.iloiseksi.fi
www.tonydunderfelt.com